Kamarádičkování a zvýhodňování někoho vede k záhubě, je přesvědčen Luboš Pitín

Klub zastupitelů zvolených za Sdružení Mostečané Mostu (SMM) má nového předsedu. Odstoupivšího Jana Syrového, který funkci vykonával devět let, vystřídal mezi občany – a zvláště těmi sportujícími – známý Luboš Pitín.

Otázka pro Lucii Libecajtovou

Je vám teprve 36 let. Jste mladá a perspektivní žena. Co vás přimělo zasednout do křesla zastupitele? Vždyť se mladí lidé dnes do politiky – ani do komunální – příliš nehrnou…

To byl právě důvod toho, proč jsem do politiky šla. Názory mladých lidí v ní musejí být slyšet. Těší mě, že Sdružení Mostečané Mostu má vstřícný postoj vůči nám, mladým. Jsem ráda za to, že mi dalo důvěru a zařadilo mě na kandidátku.

Otázka pro Arnošta Ševčíka

Co aktuálně ve finančním výboru zastupitelstva řešíte?

Nastal předěl roku. Skončilo první pololetí, a proto se zabýváme čerpáním financí z městského rozpočtu za toto období. Analyzujeme získané výsledky a hodnotíme situaci z hlediska výběru daní.

Otázka pro Jiřího Vykouka

Čím jste se poslední dobou v komisi pro prevenci kriminality zabývali?

Kdosi si hraje, nezlobí. Toto známé rčení tvoří základní náplň práce naší komise. Všichni máme zájem na tom, aby mladí, jimž dneska schází výchova a v důsledku toho disciplína, pokora a slušnost – tedy všechno to, co se starším generacím za mlada bohatě dostávalo – si více vážili hodnot a chovali se slušně.

Otázka pro Ervína Breckla

V této rubrice se ptáme na činnost komisí. Měli bychom se tedy ptát i na činnost té dopravní, v níž působíte. Uděláme ale výjimku. Víme totiž o vás, že jste zkušeným řidičem, a proto naše otázka zní: Jak se vám jezdí po Mostě?

Hrozně špatné. Je to doslova dobrodružství. Bezohlednost vládne zdejším komunikacím. Předpisy, jež jsou dány zákonem, snad nikoho nezajímají. Například značka „Stop" je pro mnoho řidičů naprosto nezajímavým doplňkem okrajů vozovek.

Otázka pro Františka Bergera

Co aktuálně komisi národnostních menšin trápí?

Nevím o ničem, co by komisi trápilo. Její činnost se nerušeně rozvíjí. Spočívá v udržování kontaktu s národnostními menšinami žijícími v Mostě, ale nejen v něm. Součástí našeho zájmu jsou samozřejmě i Židé, ale jejich organizace – Židovská obec – má sídlo v Teplicích.

Otázka pro Annu Beránkovou

O práci kontrolního výboru, orgánu zastupitelstva, veřejnost moc neví. Proto dovolte otázku přímo na tělo: Čím jste se vy osobně konkrétně zabývala v rámci jeho činnosti?

Do výboru jsem byla nominována již v roce 2007. Tehdy bylo po „vládách" ODS opravdu co prověřovat. Hned jsem se pustila do kontroly, jejímž výsledkem bylo zrušení přípravy megalomanské úpravy, známé mezi občany jako bulvár Skupa.

Otázka pro Pavla Vomáčku

Jste zastupitelem a zároveň majitelem projekční a stavební firmy. Je jasné, že jako podnikatel se musíte chovat racionálně. Jestliže byste svůj racionální pohled přísně uplatnil také v politice – třeba v případě investiční komise, které jste členem – co byste vypozoroval?

Podnikatelé se skutečně musejí dívat na svět kolem sebe racionálně. Stačí jedna chyba a firma může zkrachovat. Do komunální politiky jsem vstoupil před mnoha roky – to bylo v období, kdy jsem měl pocit, že racionálno ustoupilo a začaly převažovat osobní zájmy některých lidí.

Otázka pro Milana Hriba

Jak se vám dařilo uspokojovat finanční potřeby sportovních oddílů a klubů v roce 2013 a jaký vývoj předpokládáte v roce 2014?

Co se týče podpory města sportovcům a sportovištím, považuji uplynulý rok za velice úspěšný. Tuto podporu hodnotím jako trvalou a co do množství peněz jako velmi slušnou. Na slavnostním přijetí sportovců před Vánocemi primátor uvedl, že se přiblížila hranici 70 milionů korun. Je to opravdu velká suma; těší mě, že je v Mostě vidět.

Otázka pro Martu Hromadovou

Proč jste se pro práci v komisi školské a kulturní rozhodla? A čím jste se v ní loňský rok zabývali?

Pro práci v této komisi jsem se rozhodla z toho důvodu, že její zaměření je blízké mé celoživotní profesi učitelky. Proto mě kupříkladu zaujal fakt, že Most je jediným městem v Ústeckém kraji, které je zřizovatelem tří středisek denní péče pro děti do tří let – jeslí.

Otázka pro Ivo Paďourka

Čím jste se v komisi pro hospodaření s městským majetkem ponejvíce poslední dobou zabývali?

Velká část agendy se týkala vytvoření nového územního plánu Mostu. O něm jsme měli jednání za přítomnosti členů vedení města. Přednášeli nám pracovníci ze společnosti zpracovávající podklady pro vytvoření tohoto plánu. K jeho jednotlivým částem budeme následně vznášet připomínky.

Klub má nového předsedu

Sdružení Mostečané Mostu má nového předsedu klubu zastupitelů.

Stal se jím Ing. Luboš Pitín.

08 pitin

Volební zpravodaj 2014

volebni zpravodaj

volebni zpravodaj 2

Zastupitelé zvolení pro volební období 2014 – 2018

Zastupitelské dny

Každou první pracovní středu v měsíci vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu.

Od 1500 do 1700 hodin jeden z nich v kanceláři tiskového mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1), ulice Československé armády 1766, Most vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města Mostu.

Zastupitelské dny 2018 - Využijte této příležitosti!

Stanovy sdružení

Stanovy Sdružení Mostečané Mostu k zobrazení zde.

Kontakt

Adresa

tř. Čs. armády 1766
434 01 MOST
Česká republika