Najděte odvahu u sebe a pomozte ji najít druhým

Dne 21. září 2015 vyšel v Mosteckém deníku článek s titulkem „Aféra v Mostě: Známí politici se snažili uplatit zastupitele vládnoucího hnutí.“ V článku je uvedeno, že se veřejní činitelé Sdružení Mostečané Mostu (SMM), ANO a KSČM pokusili uplatit zastupitele z hnutí Severočeši Most. V textu je citováno z nahrávky, kterou měl pořídit zastupitel právě z hnutí Severočeši Most.

V pokračování článku se vyjádřil radní Zelenka, že „rozhodnutí o nahrávce padlo poté, co hnutí bylo atakováno několika podobnými pokusy o získání přeběhlíků.“ Z uvedeného je zřejmé, že celá věc je zinscenovaná radním Zelenkou, který po rozpadu koalice ANO 2011 – KSČM – Severočeši Most cítí, že je jeho vedoucí pozice ve vedení města Mostu značně oslabena, neboť jemu podřízení radní a zastupitelé nechtějí nadále čelit jeho nátlaku. Radní Zelenka se obává ztráty „loajality“ a předsouvá své lidi s nahrávacími zařízeními, aby získali kompromitující materiál na ostatní členy Zastupitelstva města Mostu, čímž chce poté zdiskreditovat opozici a jiné politické strany či hnutí a jednotlivé zastupitele a upevnit si tak rozhodovací moc ve městě. Jednání radního Zelenky je pouhým projevem zoufalství nad ztrátou poslušnosti svých lidí. Rovněž poukazujeme na tendenčnost, jakým jsou jednotlivé články psány. Autor článků je již současně soudcem a bez bližšího zkoumání píše o podplácení a jiném trestním jednání. O objektivitě článků a důvodech, proč jsou takto psány, si každý udělá úsudek sám.

S ohledem na skutečnost, že se dle policejní mluvčí Ludmily Světlákové případem již zabývají policisté z oddělení hospodářské kriminality, nelze se k obsahu vyšlých článků blíže vyjadřovat. Jakmile bude celá věc policií objasněna, bude poskytnuto bližší vysvětlení. Podotýkáme, že se podobnými pokusy nenecháme zastrašit. Severočeši Most nemají jinou možnost, jak očernit SMM za správná rozhodnutí a kroky přijaté ve dvou předchozích volebních obdobích. Tento zinscenovaný útok je pro Zelenku jediná možná varianta.

Vyjadřujeme tímto otevřenou podporu a pomoc všem, kteří se již nechtějí podílet na diktátorském způsobu vedení města Mostu. Najděte odvahu u sebe a pomozte tak najít odvahu i druhým. My odvahu máme.

Klub zastupitelů zvolených za Sdružení Mostečané Mostu

 

2015-09-22 korupce 1 2015-09-22 korupce 2 2015-09-22 korupce 3 2015-09-22 korupce 4

2015-09-22 korupce 5 2015-09-22 korupce 6 2015-09-22 korupce 7 2015-09-22 korupce 8

Naše jednička - MUDr. Jan Cee

DSC 0005 

Zastupitelé SMM 2018 - 2022

Zastupitelské dny

Každou první pracovní středu v měsíci vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu.

Od 1500 do 1700 hodin jeden z nich v kanceláři tiskového mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1), ulice Československé armády 1766, Most vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města Mostu.

Zastupitelské dny 2018 - Využijte této příležitosti!

Stanovy sdružení

Stanovy Sdružení Mostečané Mostu k zobrazení zde.

Kontakt

Adresa

tř. Čs. armády 1766
434 01 MOST
Česká republika

Email

info@mostecane.cz