Jan Syrový: Chování současné městské koalice je bezprecedentní. Nemá obdobu od roku 1989!

Valná hromada Sdružení Mostečané Mostu (SMM) se koná jednou do roka. V červnu se sešla poprvé po komunálních volbách 2014 – po těch volbách, které jsou sice označovány za prohrané pro SMM, i přestože v nich sdružení skončilo na druhém místě. Na valné hromadě tedy bylo o čem hovořit a co analyzovat.

DESET MANDÁTŮ

To ostatně konstatoval i předseda SMM Jan Syrový ve své zprávě o činnosti sdružení. „Nejdůležitější událostí minulého roku byly komunální volby, v nichž naše sdružení získalo v zastupitelstvu deset mandátů z celkového počtu čtyřiceti pěti. Tento volební výsledek neumožnil naši účast v městské vládnoucí koalici. Sdružení Mostečané Mostu odešlo po osmi letech do opozice," shrnul předseda.

Připomněl zároveň některé negativní jevy s tím spojené. „Členům SMM bylo umožněno pracovat pouze ve čtyřech komisích," zdůraznil Jan Syrový. (Komise jsou poradními orgány rady města – pozn. aut.) Je to menší zastoupení v komisích rady a výborech zastupitelstva, než mají tříčlenné poslanecké kluby ČSSD a ODS. „Chování současné městské koalice, vedené Severočechy Most, je bezprecedentní. Nikdy od listopadu 1989 se nestalo, že by zástupci opozice byli takto odmítnuti k zapojení do orgánů města. Zarážející na tomto chování je skutečnost, že primátor Jan Paparega pracoval v minulém volebním období jako opoziční zastupitel v komisi i ve výboru zastupitelstva," připomněl předseda.
Zkritizoval také další chování městské koalice: „Je v rozporu s volebními hesly Severočechů Most o otevřenosti a transparentnosti."

JEDINÁ OPOZICE

Podle zprávy o činnosti sdružení se klub zastupitelů zvolených za SMM pravidelně scházel před jednáním zastupitelstva, ale i podle aktuálních potřeb na mimořádných zasedáních. Stejně jako v minulém období, tak i v tomto se uskutečňují pravidelné poslanecké dny SMM. Konají se každou první pracovní středu od 15 do 17 hodin v kanceláři tiskového mluvčího ve vstupní hale SBD Krušnohor.

Zcela nejdůležitější oblastí činnosti SMM je plnění volebního programu. „Naše sdružení se vzhledem ke své roli v opozici nemůže tomuto úkolu plně věnovat. Role v opozici je pro nás nová a učíme se jí. Fakticky jsme jedinou opozicí v Mostě," uvedl Jan Syrový.

Zároveň poděkoval členům sdružení za vynaložené úsilí ve prospěch organizace v předchozích měsících a popřál hodně sil do další činnosti.

DISKUSE PLNÁ NÁMĚTŮ

V bohaté diskusi, do níž se vedle členů poslaneckého klubu zapojili také další účastníci valné hromady, zazněly kritické připomínky k současné situaci ve městě.

PŘEMÍSŤOVÁNÍ LAVIČEK

„Je možné, aby si nepřizpůsobiví přenášeli lavičky z místa na místo a překáželi cyklostezce? Anna Beránková upozornila na skutečnost, že tito lidé si bez povolení přenášejí lavičky na chodníku od sportovní haly k Prioru do části, po níž je vedena trasa cyklostezky. Lavičky cyklistům překážejí. Není však známo nic o tom, že by se technické služby či městská policie chováním těchto narušitelů provozu cyklostezky i chodníku zabývaly.

SEČ TRÁVY

Středem zájmu několika účastníků diskuse bylo sekání trávy. Kritizována byla jak nekvalita prováděné práce, tak i její špatná organizace. „Přijela tam sekačka na trávu a ta sekala až na hlínu, byla špatně seřízená. Navíc tam zapomněli poslat někoho, kdo určité partie doseká. Dříve chodila parta a všichni odvedli práci během půlhodiny kompletně," ozvala se Anna Beránková.

„Je otázka, jak to bude se sekáním dál vypadat, protože jsme se dočetli, že technické služby hledaly externí sekáče, našly firmu snad až na Moravě. Když Jan Syrový nastoupil před lety do technických služeb, ukončil spolupráci se všemi externími sekáči a potřebu pracovníků pokryl lidmi z mosteckého okresu. Tito sekáči zvládali práci sami – a to velmi dobře. Technické služby byly v předchozí historii proslulé právě tím, že se hodně kšeftovalo kolem sekání zeleně. Tak teď se k tomu vesele vracejí," konstatoval výkonný sekretář sdružení František Ryba. „Kdyby se za peníze, které se dají externí firmě, zakoupila technika a zaměstnali se na ní dva tři lidi, tak seč trávy stíhají, odtušila Anna Beránková. „Pět let to takto šlo," připomněl Jan Syrový, bývalý ředitel TSmM. „Pro mě je to všechno nepochopitelné. Nechápu, proč pět let tady existovala parta lidí, která sekala a byla vybavena stroji, a teď najednou technické služby ty lidi nemají. Kam je daly? A kam daly stroje? Je to celé divné," zhodnotil František Ryba. Miroslav Fencl nesouhlasil s vysvětlením vedení TSmM, že za zpožděnou sečí mohou srážky. Doložil to výsledky pozorování počasí hydrometeorology.

KRITIKA

Miroslav Fencl upozornil na skutečnost, že kritika práce nového vedení města zaznívá z úst zastupitelů zvolených za SMM na každém zasedání zastupitelstva. Nejde o napadání, ale o objektivní kritiku podloženou argumenty. „Naši zastupitelé se vždy připravují na zasedání zastupitelstva. Minule nebylo vedení města schopné odpovědět na jejich kritické připomínky. Problémem tohoto vedení je to, že nerespektuje zákony, předpisy, vyhlášky, prostě nic. Oni si dělají, co chtějí. Razí to, co chce Jiří Zelenka. Řada lidí přímo od něj slyšela jeho současné heslo „My jsme vyhráli volby, můžeme si proto dělat co chceme." Taková tragédie, která se teď děje na městě, ta tady nebyla od roku 1989 – vyhazování lidí, nevypisování výběrových řízení atd. Porušují zákony, mají chyby v zápisech, to nikdy nebylo. Musíme se v tom sami zorientovat. Naši zastupitelé se o to snaží. Nikdo třeba nepamatujete ani to, že vám dají termín, za měsíc ho změní a v dalším měsíci ho změní podruhé. Primátor Jan Paparega potkal našeho zastupitele Jiřího Korandu a zeptal se ho, kdy začne chodit na zasedání zastupitelstva. Jiří Koranda totiž nebyl na dvou. Vycházel z původních termínů a z těch si naplánoval i uvolnění z práce. Po změnách se uvolnit ze zaměstnání už nemohl," popsal František Ryba.

„V pátek jsem primátora potkal, vysvětlil situaci a on mi řekl, že je to špatné a že ke změnám termínů už nesmí docházet. A ve středu k ní došlo zase," popsal získanou zkušenost Jiří Koranda. Příčinu ve změnách termínů účastníci diskuse spatřují v cestách radního Jiřího Zelenky do Francie. V jeho nepřítomnosti by se zasedání zřejmě nemohla konat.

SILNÁ OPOZICE

„Po volební porážce bychom se měli zaměřit na to, abychom byli silnou opozicí. Žiju v Mostě od narození – tedy 66 let – a sleduji vývoj v Mostě. Sledoval jsem ho i za vedení města Sdružením Mostečané Mostu. Mohu proto říci podle svých poznatků, že to, co se půl roku děje na radnici, je živelné. Za vlády SMM šlo všechno líp. Bylo by proto dobré na všechny nedostatky veřejně upozorňovat. Chce to větší razantnost," vyzval JUDr. Miroslav Bláha a připomněl, že volební období uplyne velice rychle. „Mostečané byli slušní," naznačil, že by výsledek voleb měl být analyzován i z tohoto pohledu.

K tomuto názoru se připojili i ostatní diskutující. „Poslední dva měsíce byly ze strany volební konkurence agresivní. My jsme byli slušní," připomnělo několik debatujících. „Poctivci nevyhráli. Lidé volili Vozku – „poctivého" člověka," shrnul Miroslav Bláha s ironickým nadhledem a připomněl tak, že Vozkova kauza MBA je v šetření orgánů činných v trestním řízení.

SLUŠNOST JAKO CHYBA

„Udělali jsme jednu velkou chybu. Spoléhali jsme na to, že lidé jsou slušní, inteligentní, a proto špíně ze strany volební konkurence jsme se nebránili. To byla velká chyba. Náš volební štáb nechtěl reagovat na tu špínu, která se na nás valila. Nechtěli jsme žádné protibillboardy a protičlánky, protože lidé jsou moudří a dokážou tu špínu odsoudit. Spletli jsme se. Když o někom tady řeknete, že pan XY ukradl 20 milionů, tak se o tom budou bavit všichni po celém Mostě a v hospodách budou rozvíjet teorie o tom, jak se peníze vlastně podařilo ukrást. To je celý problém," zanalyzoval František Ryba.

Text a foto: Petr Prokeš

 

2015-07-20 hromada 01 2015-07-20 hromada 02 2015-07-20 hromada 03 2015-07-20 hromada 04 2015-07-20 hromada 05 2015-07-20 hromada 06 2015-07-20 hromada 07 2015-07-20 hromada 08 2015-07-20 hromada 09 2015-07-20 hromada 10 2015-07-20 hromada 11

Naše jednička - MUDr. Jan Cee

DSC 0005 

Zastupitelé SMM 2018 - 2022

Zastupitelské dny

Každou první pracovní středu v měsíci vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu.

Od 1500 do 1700 hodin jeden z nich v kanceláři tiskového mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1), ulice Československé armády 1766, Most vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města Mostu.

Zastupitelské dny 2018 - Využijte této příležitosti!

Stanovy sdružení

Stanovy Sdružení Mostečané Mostu k zobrazení zde.

Kontakt

Adresa

tř. Čs. armády 1766
434 01 MOST
Česká republika

Email

info@mostecane.cz