Blanka Nešporová

Zemřela oblíbená zastupitelka a předsedkyně SVJ

Mostecké středeční ráno 28. srpna přineslo smutnou zprávu. Ve věku 59 let zemřela zastupitelka statutárního města BLANKA NEŠPOROVÁ.

Zradilo ji zdraví. Po delší dobu bojovala se závažnými onemocněními. I přesto, že byla zvyklá nevzdávat se nejen na politickém kolbišti, tentokrát se na ní štěstí neusmálo.

Blanka Nešporová byla mosteckými občany velmi oblíbená. Voliči jí opakovaně dávali důvěru, kterou proměnila v mandát k výkonu funkce zastupitelky. Věnovala se mu v modrobílých barvách Sdružení Mostečané Mostu (SMM). V roce 2000 se podílela na založení tohoto občanského sdružení a vždy patřila mezi jeho nejaktivnější členy. Byla mimo jiné známa i tím, že se neustále zajímala o názory občanů, s těmi byla v soustavném kontaktu, naslouchala jejich připomínkám a ty využívala ve své zastupitelské činnosti při prosazování jejich námětů na zlepšení života v Mostě. V tomto volebním období byla členkou komise sociální a národních menšin.

K lidem měla vždycky blízko, o čemž svědčí také mnohaletý výkon funkce předsedkyně společenství vlastníků jednotek č. 197 v bloku 250A v ulici Zdeňka Fibicha. V domě odváděla perfektní práci pro zajištění podmínek ke kvalitnímu bydlení a spokojenosti bydlících. Organizační schopnosti, racionální přístup k řešení problémů, nesmiřitelnost k lajdáctví a nepořádku, ale i lidský přístup k jednotlivcům tvořily základní charakteristiku jejího člověčenství.

Byla zdravotní sestrou. Tuto profesi vnímala jako širší poslání orientované na pomoc lidem ve složitých životních situacích.

Odešla velká osobnost politického života i segmentu bydlení ve městě pod Hněvínem, které tak milovala.

Členové SMM a pracovníci SBD Krušnohor na ni vzpomínají s velkou úctou. Byla pro ně v mnohém příkladná.

Text: Petr PROKEŠ

Foto: Daniel ŠEINER

Slosování o ceny

Losovn600

PRAVIDLA SLOSOVÁNÍ

Výherce může být pouze osoba zapsaná v seznamu voličů v Mostě. Každý účastník slosování může být zařazen do slosování jenom jednou, odevzdání více slosovacích kupónů má za následek vyloučení ze slosování.

Slosování proběhne 1. října 2018 v 15.00 hodin za účasti notáře a médií. Výherní čísla budou zveřejněna na našich webových stránkách www.mostecane.cz a v médiích.

Vyplněním a odevzdáním slosovacího kupónu souhlasí účastník slosování se všemi výše uvedenými pravidly a se zpracováním svých osobních údajů pro účely pořádání a vyhodnocení slosování.

Informační povinnost
Vezměte, prosíme, na vědomí, že v rámci zpracovávání vašich osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • žádat poskytnutí informací, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, zda jsou osobní údaje předávány jiným příjemcům, po jakou dobu jsou osobní údaje zpracovávány a na informace o právech ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům. Současně máte možnost získání kopie zpracovávaných osobních údajů,
 • žádat opravu nesprávně zpracovávaných osobních údajů nebo doplnění neúplných zpracovávaných osobních údajů,
 • žádat výmaz zpracovávaných osobních údajů,
 • žádat omezení zpracování osobních údajů,
 • žádat přenositelnost zpracovávaných osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Všechna výše uvedená práva můžete uplatnit u správce v písemné podobě na adrese Sdružení Mostečané Mostu, ČSA 1766, 434 01 Most. Správce vás rovněž informuje o právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a o právu na účinnou soudní ochranu.

Účet radnici

1. PROPOUŠTĚNÍ

Po převzetí moci Severočechy Most bylo vyštváno nebo přímo propuštěno mnoho schopných řídicích pracovníků (zvláště z městských organizací) a nahrazeno kamarády, rodinnými příslušníky nebo rovnou zastupiteli bez výběrového řízení:

 

Organizace Původně Nově
Sportovní hala Hašek Jan Formánek Petr (zastupitel Severočeši Most)
MSSS Jakubcová Vlasta Radová Pavla (propuštěna pro neschopnost)
    Strakoš Martin (člen ČSSD
DPMmL Dlask Marcel

Dunovský Daniel (zastupitel Severočeši Most)

  Berger František  
  Karlovský Ladislav  
    Novotný Jiří (nově vytvořené místo náměstka, bratr zastupitele)
Hipodrom   Balášová Vendulka (nově vytvořené místo, "nezávislá" radní)
TSmM Syrový Jan Mutínský Karel
    Hlaváček Pavel
  Čížek Ladislav (ekonom) Jelínek Pavel
  Pitínová Jitka  
Magistrát města Jeníčková Barbora (nepotřebné místo)  
  Slapnička Dominik (místo zrušeno)  
  Harant Jiří (architekt) Nesládek Petr (kandidát Severočeši Most)
    Nedvěd Jiří (zastupitel Severočeši Most)
MP Most Schwarz Bronislav Hrvol Jaroslav (bratr náměstka primátora)
  Hincák Jiří  
Městské divadlo Rumpík Jiří (jednatel) Hofmann Václav (za 5x vyšší plat)

2. DAŇ Z NEMOVITOSTI

Byla snížena daň z nemovitosti pouze pro podnikatele (Zelenka Jiří ušetřil velké peníze), pro občany daň zůstala.

3. MANÉVRY KOLEM PARKOVÁNÍ

Byla zrušena placená parkovací místa na sídlištích. Do doby zrušení vzrostla jejich cena ze 4 500 na 9 000 Kč za rok.

Byla zvýšena cena parkování na odstavných parkovištích. Vše proto, aby lidé začali parkovat na placených parkovištích Zelenky? Jungle aréna (kterou financoval Zelenka) dostala pronájem 10 parkovacích míst za pouhých 4 000 Kč za rok.

4. OPRAVA MOSTU K NEMOCNICI

Byla dojednána oprava mostu a současně i úvěr (prý výhodný). Město však nedokázalo dojednat směnu pozemku pod mostem s Mlezivou Pavlem (nabízelo nesmyslně pozemek jinde bez přístupu k němu). Nakonec musela být akce zrušena, úvěr si však město vzalo zbytečně i přes údajnou dobrou finanční kondici na různé opravy v Mostě.

5. KOUPĚ NEBYTOVÉHO PROSTORU V BLOKU 92-93

Primátor tvrdil, že hrozí, že v nebytovém prostoru domu bude zřízena nová herna. Město však tvrdilo, že všechno zachrání, protože nebytový prostor koupí za 1,9 milionu korun. Podle realitních kanceláří byla reálná cena cca 600 tisíc. Když se zvedla vlna nevole, primátor tvrdil, že tam udělají služebnu městské policie. Protože však prostor měří přes 150 m2, tvrdil primátor, že tam bude i středisko pro prevenci kriminality. Nebyly vypořádány společné prostory, bylo by tam vysoké „nájemné“. Když se zastupitelka Peštová Berenika dotázala na ministerstvu, zjistila, že žádná žádost o hernu tam již není. Majitel nebytového prostoru je údajně známý primátora.

6. ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA A POZEMKY

Primátor „předjednal“ na krajském úřadu změny v územním plánu města – zrušení 5 zón pro výstavbu rodinných domů (včetně zóny, kterou dostali restituenti), ponechal jednu zónu, o kterou není zájem, a přestože je v návrhu zrušena i zóna ve Vtelně, tak naopak byla navržena jako nová a vlastně jediná zóna pro výstavbu rodinných domů opět ve Vtelně. Pozemek patří otci primátora. Výdělek ve stamilionech.

7. SMĚNA POZEMKŮ

Zelenka Jiří nabídl městu ke směně své pozemky – malé pozemky na území celého města (které jsou prakticky bezcenné, ale Hrvolem Markem byly označeny za strategické) za pozemek o ploše přes 5 tisíc metrů čtverečních, který je v centru města pod dnešním Lidlem.

8. ZVĚRSTVA VE FOTBALU

Město zřídilo Mostecký fotbalový klub, který sjednotil Baník Most, Čepirohy a Baník Souš. Jako ředitele jmenovalo Tancoše Josefa. Ten začal „hospodařit“:

- město koupilo za 4 miliony dětské a mládežnické hráče od Baníku Most, který je ale ve většině „dostal“ zdarma od Baníku Souš;

- město jenom za poslední dva roky dotovalo MFK více než 21 miliony korun;

- Tancoš sdělil Baníku Souš, že ho „zničí“ a přestal poskytovat klubu finance, zrušil smlouvy na pronájem hřišť, čímž způsobil zavření přítoku peněz. Baník Souš je na pokraji svého zániku – kam tedy jde těch 21 milionů?;

- pod vedením Tancoše byly téměř všechny oddíly svým umístěním na chvostu tabulek;

- město objednalo pod tlakem veřejnosti audit hospodaření MFK. Audit konstatoval četná pochybení jdoucí do milionů korun. Protože se primátorovi zpráva nelíbila, tak ji nezaplatil a objednal jinou. Ta nesměla obsahovat negativní poznatky.

9. ZRUŠENÍ HAZARDU

Město neodsouhlasilo vyhlášku o zrušení hazardu. Svojí nečinností umožnilo vznik velké herny v centru města u Prioru.

10. PROTIHLUKOVÁ VYHLÁŠKA

Město namísto jednání o kompromisech mezi provozovatelem autodromu a stěžovateli na hluk vydalo kontroverzní vyhlášku, která mu navíc byla krajským úřadem zrušena. Na základě stížnosti vedení města Ministerstvo vnitra ČR rozhodnutí krajského úřadu označilo za nezákonné. Město nehledá řešení.

11. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Naprosto netransparentní VŘ, zadávání z ruky, dělení zakázek, přidělování zakázek zastupitelům a radním. Velmi neúplné informace o VŘ na webových stránkách.

12. ALZHEIMER CENTRUM

Podepsána smlouva se soukromým provozovatelem ze středních Čech, ve které mimo jiné není blokace míst pro občany města Mostu.

Podivně vypsané výběrové řízení na realizaci, navýšení ceny rekonstrukce ze 45 na 110 milionů.

13. KULTURNÍ DŮM REPRE

Nebyla vypsána architektonická soutěž, cena se odhaduje na astronomických 400 milionů korun. Je zpracováván projekt bez řádného zadání – neschopnost radnice, nevyužití znalostí ředitele knihovny.

14. KÁCENÍ STROMŮ NA SÍDLIŠTÍCH

Po nesmyslné výsadbě stromků na sídlištích Výsluní (Šestistovky) a Liščí Vrch (Sedmistovky) příliš blízko u domů byly tyto po dvou letech káceny a sázeny zase nové. Vznikly statisícové škody.

15. ROZKLAD TECHNICKÝCH SLUŽEB

Po zdecimování managementu TSmM a po nástupu „odborníka“ lékaře Štembery Sáši do vedení představenstva TSmM nepracují tak, jak jsme byli zvyklí. Byly zrušeny party pro sekání zeleně. Práce byly zadány externím firmám. Důsledek: nepořádek ve městě, nejsou odpadkové koše, špatné sekání, nekvalitní údržba zeleně, nepružné reakce TSmM na podněty občanů.

16. KLUZIŠTĚ

Postaveno na nesmyslném místě – důsledkem bylo kácení borovic. Lhaní občanům, že vzrostlé borovice vadí podzemním kolektorům.

Rozdělení akce na několik částí a tím obejití výběrového řízení. Vysoké náklady na krátkou dobu využívání kluziště (cca 2 měsíce). Využití se schovává za jakýsi projekt celého centra.

17. ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Nasmlouvaná advokátní kancelář opakovaně za velké peníze dodává městu rozbory a rady, které jsou v rozporu s platnou legislativou (např. vstup města do Mosteckého fotbalového klubu).

18. PARKOVACÍ MÍSTA

Minimální výstavba parkovacích míst – pouze úprava vodorovného značení. Nevybudování parkovacího domu s přímým vstupem do nemocnice. Nesplněn volební slib.

19. AUDITY

Audit na hokej provedla firma spřátelená se Zelenkou bez výběrového řízení – na nic se nepřišlo. Další audity nebyly zadány.

20. POCHYBENÍ PRIMÁTORA

Naprostá nekompetentnost primátora coby právníka. Hlasování o odvolání člena orgánu Hipodromu Most, a. s., bez předchozího souhlasu zastupitelstva (porušen zákon o obcích). Zrušení zasedání zastupitelstva z důvodu neschválení programu. Odchod zastupitelů z celé opozice z jednacího sálu. Porušování jednacího řádu a jeho úprava uzurpující opozici – „náhubkový“ zákon a občany města. Protizákonné odmítání zveřejňování článků opozice v Mosteckých listech. Špatné vyhodnocení situace kolem volby senátorky.

21. REKLAMY

Navyšování rozpočtu TSmM na úkor města a současně vyplácení velkých financí prostřednictvím reklam. Sanování chybějících peněz do některých sportů společnostmi TSmM, DPmML, MB – reklamy kamarádům z kandidátky (Kasal).

22. OBSAZENÍ KOMISÍ (poradních orgánů rady města)

Neumožnění účasti opozice v kontrolním výboru a komisích. Obsazení komisí a statutárních orgánů lidmi bydlícími mimo město, spřízněnými se Zelenkou – údajní odborníci. Předsedové komisí často neschopni se i vyjádřit (radní Malý Alois a spol.).

23. VÝPOVĚDI VÝPŮJČEK

Výpůjčky byly nahrazovány nájemním vztahem. Tam, kde se to personálně nehodilo (Fenclová) nebo kde byl jiný zájem (Kölbl), neuzavřeli nájemní smlouvu, přestože se jednalo o tradiční prostory a činnosti.

24. PULT CENTRÁLNÍ OCHRANY

Protože si bratři Hrvolové mysleli, že pult centrální ochrany (PCO) je dobrý kšeft, vypověděli-nevypověděli stávajícího provozovatele a zřídili novou firmu. Část subjektů napojených na PCO přešla pod novou firmu, část zůstala pod původním provozovatelem.

25. MĚSTSKÉ LESY

Ukončeno působení ředitele Městských lesů Most Ulberta instalován údajný kamarád vedení radnice Adam Miroslav.

26. HAVÁRIE CHEMIČKY

Nedostatečná reakce města na havárii, špatná informovanost občanů, neřešení následných opatření. Neinformování dokonce ani politiků města.

27. NAVÝŠENÍ ODMĚN

V organizacích města navýšeny odměny pro členy představenstev a dozorčích rad respektive navýšení počtu členů – potřeba pro kamarády.

28. NEÚČAST NA AKCÍCH

Neúčast primátora (respektive zástupců města) na důležitých akcích – zahájení školního roku gymnázia, odhalení busty architekta Heilmanna Jakuba, zahájení výstavy terakotové armády v muzeu, mistrovství tahačů na autodromu, neúčast na představení seriálu o Mostu atd.

29. MINIMOST

Nesmyslné zrušení projektu MiniMost, který by mohl být významným „tahákem“ pro turisty a cestovní ruch.

30. PROPAGACE MĚSTA

Nevyužití významných událostí ve městě pro jeho propagaci v rámci České republiky: Most – evropské město sportu, 500 let děkanského chrámu.

31. PRÁCE MĚSTSKÉ POLICIE

Hlídky strážníků nejsou vidět v ulicích, městská policie přestala spolupracovat přímo se zástupci domů, jediný cíl je rozdávání pokut, absence preventivní činnosti. Vše zaviněno špatným vedením MP.

32. SČÍTÁNÍ CIKÁNŮ

Město se odmítlo zúčastnit celorepublikové evidence cikánů na území města údajně z etických důvodů. Nakonec zjišťovala PČR.

33. TELVIZE

Ukončení spolupráce s Media Live. Namísto ní nastoupila spřátelená OK Plus TV – nebyl důvod.

34. TAJEMNICE MAGISTRÁTU

Tajemnice magistrátu Čejková Jana stáhla odvolání kandidatury Dernerové Aleny v senátních volbách. Zákonné odvolání podala zmocněnkyně volebního subjektu. Případem se musel zabývat Nejvyšší správní soud, rozhodnutí tajemnice magistrátu označil za nezákonné a zrušil jej. Město Most mělo celostátní ostudu.

35. MĚSTO BEZDOPLATKOVÉ

Paparega nechtěl vyhlásit Most bezdoplatkovou zónou a připojit se tak k iniciativě nejpostiženějších měst v ČR. Vymlouval se na platnou legislativu a nechce pochopit, že je nutno jí změnit. Velmi laxní přístup k řešení problému. Pod tlakem veřejnosti zóny vyhlásí.

36. NEPŘIZPŮSOBIVÍ

Paparega nekomunikuje s největšími správci bytového fondu v řešení problému nepřizpůsobivých. Nepodporuje dlouholeté aktivity SBD Krušnohor v oblasti změn legislativy v oblasti bydlení. Není schopen se přenést přes absolutní závislost na rozhodnutích Zelenky a spol. a začít něco dělat pro občany města. Protože Krušnohor je nepřítelem pro Zelenku, je tedy nepřítelem i pro Paparegu – nic proto v problematice nepřizpůsobivých dělat nebude.

Jedná se o pouhé poznámky k jednotlivým kauzám, pro rozpracování témat je potřeba kontaktovat SMM.

Volební desatero 2018

VOLEBNÍ DESATERO

 1. Vesnice pro lůzu - vytěsníme nepřizpůsobivé z města, zavedeme bezdoplatkové zóny ve všech ohrožených bytových okrscích.
 2. Zrušíme hazard ve městě.
 3. Uskutečníme projekt MiniMost, postavíme interaktivní modely domů královského města Mostu.
 4. Vybudujeme oddychový park pro celou rodinu na Šibeníku.
 5. Pro zajištění větší bezpečnosti obyvatel navýšíme počet strážníků pro pěší hlídky o dalších dvacet.
 6. Opět budeme opravovat a modernizovat chodníky a vozovky ve městě a budovat nová parkovací místa, případně parkovací domy.
 7. Vytvoříme čtyřicetičlennou pracovní skupinu na denní úklid města.
 8. Zachováme MHD zdarma pro žáky základních škol po celý kalendářní rok a seniory nad 65 let.
 9. Zřídíme mezigenerační centrum - školku pro seniory a děti.
 10. Vrátíme se k projektu rekonstrukce městské knihovny jako kulturně - společenského centra.

Dopis všem zastupitelům

Dopis všem zastupitelům, kteří budou rozhodovat o Územním plánu města Mostu na svém nejbližším zasedání zastupitelstva města. Do pondělí 27. 3. 2017 lze ještě reagovat na předložený územní plán prostřednictvím připomínek.

Volby do Senátu se opakují 27. a 28. ledna. Jdu znovu do boje, oznámil lidem Jiří Šlégr

Jiří Šlégr má jasno. Nejenže se znovu zúčastní volebního klání, ale ví o největších bolestech spoluobčanů. „Naše lidi nejvíc trápí jejich bezpečnost, zneužívání sociálních dávek a levná pracovní síla. To je určitě něco, co se v případě mého zvolení pokusím změnit. Ze svých zkušeností získaných v Poslanecké sněmovně vnímám, že senátoři se těší větší důvěře veřejnosti než poslanci,“ řekl novinářům z různých médií proslulý hokejista.

Volební program 2018

Volební program pro období 2018 – 2022

Priority volebního programu Sdružení Mostečané Mostu (SMM), vytvořeného na základě poznatků z vyplněných dotazníků tradiční předvolební ankety a také z připomínek obyvatel města Mostu, jsou:

01

1. BYDLENÍ

„Bydlení bez nepřizpůsobivých.“
 • Postavíme vesnici pro lůzu - vytěsníme nepřizpůsobivé z města, zavedeme bezdoplatkové zóny ve všech ohrožených bytových okrscích.
 • Budeme uplatňovat nulovou toleranci vůči nepřizpůsobivým jedincům (tj. osobám, které dlouhodobě nechtějí své jednání přizpůsobit zákonným normám a právním principům občanského soužití).
 • Vytvoříme podmínky pro vyšší zapojení a spolupráce mezi městskou policií a Policií České republiky v zájmu důsledné ochrany bydlení proti nepřizpůsobivým jedincům.
 • Budeme pokračovat v prosazování legislativních změn posilujících práva slušných bydlících a majitelů domů proti nepřizpůsobivým jedincům:
  • lidé v domě musí rozhodovat o tom, kdo s nimi bude v domě bydlet,
  • musí být stanovena hygienická norma (počet metrů čtverečních na jednu osobu bydlící v bytě),
  • příspěvek na bydlení musí být hrazen přímo majiteli, respektive správci domu.
 • Budeme podporovat individuální bytovou výstavbu v několika lokalitách města pro zajištění potřeb mladých rodin.
 
02

2. DOPRAVA VE MĚSTĚ

„Vstříc cestujícím.“
 • Zachováme městskou hromadnou dopravu zdarma pro žáky základních škol po celý kalendářní rok a seniory nad 65 let.
 • Budeme stabilizovat počet řidičů dopravního podniku.
 • Zprovozníme komunikace kolem jezera Most.
 • Zajistíme dopravu do a z areálu kolem jezera Most a její návaznost na linky sítě MHD.
 • Zavedeme sezonní linky do rekreačních zón Matylda a Benedikt včetně přepravy kol.
 • Postavíme nové a propojíme současné cyklotrasy a cyklokoridory.
 • Zavedeme platby jízdného přes mobilní aplikace.
 • Budeme rozvíjet elektromobilitu dopravy ve městě.
 • Vyřešíme dopravní situaci na křižovatce u výjezdu z OC Central do ulice Jaroslava Průchy.
 • Vybudujeme autobusový terminál.
 
03

3. SPRÁVA MĚSTA

„Poctivě a spravedlivě.“
 • Zrušíme hazard ve městě.
 • Vrátíme transparentnost do zadávání veřejných zakázek a jejich zveřejňování na internetu.
 • Obnovíme veřejná projednávání o důležitých otázkách a záležitostech ovlivňujících život občanů v místě jejich bydliště.
 • Budeme dodržovat princip rovnoprávného přístupu k městským částem s bytovou zástavbou – Souš, Vtelno, Čepirohy a Rudolice.
 • Budeme prosazovat zájmy obyvatel Mostu ve společnostech, v nichž má město zastoupení.
 • Budeme bojovat o udržení ceny tepla dodávaného do domácností. Podpoříme budování samostatné výroby tepla v jednotlivých domech za využití obnovitelných zdrojů.
 • Rozšíříme vyřizování úřední agendy z domova elektronicky (evidence psů, zábory pozemků, stavební řízení, atd).
 • Snížíme daň z nemovitosti pro občany.
 
04 1

4. ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ OBLAST

„Město pro celou rodinu.“
 • Zřídíme mezigenerační centrum - školku pro seniory a děti.
 • Zachováme stomatologickou pohotovost zřízenou v mostecké nemocnici a podpoříme lékařské pohotovostní služby pro děti i dospělé.
 • Zajistíme opravy stávajících domů pro seniory.
 • Domov se zvláštním režimem - Alzheimer centrum - převedeme pod řízení městem Most.
 • Nedopustíme vytváření sociálního bydlení z domovů pro seniory.
 • Zřídíme volnočasové a relaxační centrum pro seniory.
 • Podpoříme činnost klubů pro seniory.
 • Zřídíme nové jesle se třemi odděleními s denní kapacitou 45 dětí.
 • Vytvoříme město bez bariér - město přátelské hendikepovaným;
  • podpoříme programy pro rodiny pečující o zdravotně postižené;
  • podpoříme podniky pro zdravotně postižené na území města;
  • vybudujeme bezbariérové přístupy do škol a školek včetně výtahů.
 • Podpoříme rozvíjení aktivit pro zapojení seniorů do života ve městě a spokojené stáří - město přátelské k seniorům.
 • Budeme motivovat investory k vytváření pracovních míst ve městě.
 • Zapojíme okresní hospodářskou komoru, agrární komoru a další partnery do podpory zaměstnanosti.
 • Podpoříme výchovné a preventivní programy.
 • Budeme pokračovat v iniciování změn legislativy v oblastech se sociálními dopady:
  • rekonstrukci systému sociálních dávek;
  • podmínění výplaty dávek nutností vykonávat veřejně prospěšné práce;
  • zpřísnění postihu rodičů za nezodpovědný přístup k dětem (toulání se, vandalismus, nevyhovující bytové poměry, záškoláctví apod.).
  
05-1

5. BEZPEČNOST A PREVENCE

„Dvacet strážníků navíc.“
 • Pro zajištění větší bezpečnosti obyvatel navýšíme počet strážníků pro pěší hlídky o dalších dvacet.
 • Vrátíme se k funkčnímu a efektivnímu řízení městské policie.
 • Zachováme a ještě rozšíříme školní dohledovou službu s využitím nezaměstnaných lidí.
 • Zajistíme více kontrol s cílem chránit děti a mladistvé před užíváním drog (zejména na diskotékách a v hernách).
 • Zvýšíme míru prevence kriminality (zvláště mezi dětmi a mládeží).
 • Rozšíříme síť bezpečnostního kamerového systému.
 • Zrealizujeme preventivní projekty pro děti, mládež a seniory.
 • Zajistíme podmínky pro zvyšování finanční gramotnosti dětí a mládeže.
 • Budeme uplatňovat nulovou toleranci vůči šíření drog ve městě.
 • Budeme bojovat proti dětským gangům.
 
07

6. ŽIVOT VE MĚSTĚ

„Čisté a uklizené město.“
 • Opět budeme opravovat a modernizovat chodníky a vozovky ve městě a budovat nová parkovací místa, případně parkovací domy.
 • Vytvoříme čtyřicetičlennou pracovní skupinu na denní úklid města.
 • Budeme budovat bezpečné a osvětlené přechody pro chodce.
 • Budeme zlepšovat podmínky pro třídění odpadu a jeho následné ekologické zpracování, vybudujeme další polopodzemní kontejnery.
 • Ve spolupráci s městskou policií budeme působit na nevychované občany, abychom je přiměli k dodržování pořádku a čistoty ve městě.
 • Zvýšeně budeme využívat dotací od státu a Evropské unie ke zlepšení životních podmínek na sídlištích.
 • Budeme nadále spolupracovat se Stavebním bytovým družstvem Krušnohor a také s dalšími správci bytového fondu.
 • Znovu budeme využívat dlouhodobě nepracujících pro veřejně prospěšné práce.
 
08 1

7. KULTURA

„Kultura pro všechny.“
 • Vrátíme se k projektu rekonstrukce městské knihovny jako kulturně-společenského centra.
 • Budeme podporovat stálou divadelní scénu.
 • Ročně věnujeme nejméně milion korun na podporu alternativní (nekomerční) kultury ve městě.
 • Uspořádáme koncerty skupin rockové a popové scény.
 • Vybudujeme stálou letní scénu pro kulturní akce.
 • Věnujeme velkou pozornost kulturnímu vyžití střední generace a seniorů, podpoříme pravidelné taneční akce s živou hudbou, čaje a zábavy.
 • Obnovíme výpravnou expozici starého Mostu v městské knihovně.
 • Budeme podporovat spolkovou činnost.
 • Podpoříme vybudování multikina.
 • Rozšíříme propagaci přesunutého kostela.
 • Vyřešíme spor o hluk z autodromu.
 
09

8. SPORT, VOLNÝ ČAS, MLÁDEŽ

„Oddychový park Šibeník.“
 • Vybudujeme oddychový park pro celou rodinu na Šibeníku.
 • Zvelebíme a upravíme městské parky.
 • Upravíme prostor mezi domy na sídlištích.
 • Tradičně budeme podporovat tělovýchovné aktivity v Mostě - evropském městě sportu, včetně méně známých odvětví sportů a sportovních klubů.
 • Zapojíme velké podnikatelské subjekty z regionu do podpory sportu, kultury a dalších společenských aktivit.
 • Rozšíříme nabídku volnočasových aktivit pro školy a spolky.
 • Podpoříme městský hokejový klub Mostečtí Lvi, u jehož zrodu jsme stáli.
 • Zastavíme neprůhledné financování Mosteckého fotbalového klubu, o.p.s.
 • Budeme podporovat FK Baník Souš, z.s.
 • Vybudujeme nový skatepark.
 • Budeme pořádat pravidelné sportovní akce pro neregistrované děti.
 • Rozvineme spolupráci se společnostmi provozujícími akce typu poznávacích cest (uhelné safari, válečné safari, safari přírodních a technických zajímavostí apod.).
 
09 1

9. ŠKOLSTVÍ

"Našim dětem kvalitní vzdělání."
 • Budeme modernizovat budovy a vybavenost základních a mateřských škol.
 • Každoročně odměníme nejlepší žáky a studenty formou účasti v zahraničních zájezdech.
 • Podpoříme technické a učňovské obory.
 • Budeme podporovat činnost a rozvoj základních uměleckých škol.
 • Podpoříme vysoké školy na území Mostu, zejména obory přispívající k rozvoji města.
 • Budeme podporovat dopravní výchovu žáků a studentů.
 • Podpoříme stálé pracovní stáže studentů již na středních školách.
 
10

10. OŽIVENÍ MOSTU A MOSTECKA:

„Město, na které jsem hrdý.“
 • Uskutečníme projekt MiniMost, postavíme interaktivní modely domů královského města Mostu.
 • Obnovíme oslavy královského města Mostu a jeho historických tradic.
 • Zvýšenou propagací zlepšíme povědomí veřejnosti o kvalitě života a výrazně zlepšeném životním prostředí v Mostě. Využitím všech moderních komunikačních prostředků a informačních kanálů zajistíme podmínky k šíření dobrého jména města a Mostecka.
 • Maximálně zpropagujeme světový unikát - přesunutý kostel.
 • Zajistíme podmínky pro to, aby se jezero Most stalo chloubou města a regionu, vrátíme zpět život do míst, kde stávalo královské město Most.
 • Zajistíme další rozvoj příměstských rekreačních zón - Matylda, Benedikt, okolí děkanského kostela a jezera Most.
 • Podpoříme obnovení železniční tratě Most - Moldava v Krušných horách.
 • Vytvoříme podmínky pro vstup investorů a podpoříme malé a střední podnikání, rozvoj řemesel a služeb na území města Mostu.
 • Zajistíme dostavbu mimoúrovňové křižovatky v městské části Komořany na trase Most - Chomutov.
 • Budeme rozvíjet partnerství v Euroregionu Krušnohoří, které je přínosné pro celý region.
 

Sdružení Mostečané Mostu

Mladez800x400

 

Naše jednička - MUDr. Jan Cee

DSC 0005 

Blanka Nešporová

Mostecké středeční ráno 28. srpna 2019 přineslo smutnou zprávu. Ve věku 59 let zemřela zastupitelka statutárního města BLANKA NEŠPOROVÁ.

Zradilo ji zdraví. Po delší dobu bojovala se závažnými onemocněními. I přesto, že byla zvyklá nevzdávat se nejen na politickém kolbišti, tentokrát se na ní štěstí neusmálo.

Blanka Nešporová

Zastupitelé SMM 2018 - 2022

Zastupitelské dny

Každou první pracovní středu v měsíci vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu.

Od 1500 do 1700 hodin jeden z nich v kanceláři tiskového mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1), ulice Československé armády 1766, Most vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města Mostu.

Zastupitelské dny 2018 - Využijte této příležitosti!

Stanovy sdružení

Stanovy Sdružení Mostečané Mostu k zobrazení zde.

Kontakt

Adresa

tř. Čs. armády 1766
434 01 MOST
Česká republika

Email

info@mostecane.cz