Losovn600

PRAVIDLA SLOSOVÁNÍ

Výherce může být pouze osoba zapsaná v seznamu voličů v Mostě. Každý účastník slosování může být zařazen do slosování jenom jednou, odevzdání více slosovacích kupónů má za následek vyloučení ze slosování.

Slosování proběhne 1. října 2018 v 15.00 hodin za účasti notáře a médií. Výherní čísla budou zveřejněna na našich webových stránkách www.mostecane.cz a v médiích.

Vyplněním a odevzdáním slosovacího kupónu souhlasí účastník slosování se všemi výše uvedenými pravidly a se zpracováním svých osobních údajů pro účely pořádání a vyhodnocení slosování.

Informační povinnost
Vezměte, prosíme, na vědomí, že v rámci zpracovávání vašich osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • žádat poskytnutí informací, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, zda jsou osobní údaje předávány jiným příjemcům, po jakou dobu jsou osobní údaje zpracovávány a na informace o právech ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům. Současně máte možnost získání kopie zpracovávaných osobních údajů,
  • žádat opravu nesprávně zpracovávaných osobních údajů nebo doplnění neúplných zpracovávaných osobních údajů,
  • žádat výmaz zpracovávaných osobních údajů,
  • žádat omezení zpracování osobních údajů,
  • žádat přenositelnost zpracovávaných osobních údajů,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Všechna výše uvedená práva můžete uplatnit u správce v písemné podobě na adrese Sdružení Mostečané Mostu, ČSA 1766, 434 01 Most. Správce vás rovněž informuje o právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a o právu na účinnou soudní ochranu.

Naše jednička - MUDr. Jan Cee

DSC 0005 

Zastupitelé SMM 2018 - 2022

Zastupitelské dny

Každou první pracovní středu v měsíci vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu.

Od 1500 do 1700 hodin jeden z nich v kanceláři tiskového mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1), ulice Československé armády 1766, Most vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města Mostu.

Zastupitelské dny 2018 - Využijte této příležitosti!

Stanovy sdružení

Stanovy Sdružení Mostečané Mostu k zobrazení zde.

Kontakt

Adresa

tř. Čs. armády 1766
434 01 MOST
Česká republika

Email

info@mostecane.cz